Privacy- en Cookiebeleid – Docent

Dit beleid is van toepassing op onze website (www.beauty2trs.com) en de diensten die wij leveren.

Wij van Beauty2trs B.V. respecteren de privacy van onze bezoekers en dragen er dan ook zorg voor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden verwerkt. Middels deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, wat we ermee doen en hoe we ze beschermen. Wij houden ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Minderjarigen

Indien u jonger bent dan 16 jaar, kunt u enkel gebruik maken van onze website en diensten met toestemming van uw ouders of wettelijk vertegenwoordiger.

Persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze website en diensten, worden er persoonsgegevens verwerkt. Met de term ‘persoonsgegevens’ wordt alle informatie bedoeld over een geïdentificeerd persoon of een identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit houdt in dat de informatie direct over u gaat of indirect naar u te herleiden is.

Toestemming

Wij mogen uw gegevens verwerken omdat we middels dit privacybeleid om uw toestemming vragen. Zonder uw toestemming zullen wij uw gegevens niet verwerken, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens op verschillende momenten opslaan, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, een account aanmaakt op onze website, gebruik maakt van onze diensten of wanneer u contact met ons opneemt. Wij hebben deze gegevens nodig om onze diensten aan u te kunnen leveren. Wanneer u ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, kunnen wij onze diensten niet leveren.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en waarom?

Om gebruik te kunnen maken van onze website en diensten, hebben wij mogelijk de volgende gegevens van u nodig:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Woonadres
• IP adres
• Bankrekeningnummer
• Een foto van u die duidelijk identificeerbaar is;
• Bedrijfsnaam en adres
• BTW nummer (indien van toepassing)
• uw (opgenomen) lessen.

Tevens kunnen wij ook een tweetal niet-persoonlijke gegevens van u opslaan wanneer u gebruik maakt van onze website:
o Type browser die u gebruikt
o Besturingssysteem dat u gebruikt

Account – Log in

In uw account worden uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) opgeslagen. Op deze manier hoeft u uw gegevens niet telkens opnieuw aan ons te verstrekken. Ook worden voor uw eigen gebruiksgemak de gegevens van eerdere bestellingen in uw account opgeslagen.

Nieuwsbrief

Wij van Beauty2trs B.V. bieden u de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief blijft u volledig op de hoogte van aanbiedingen, kortingsacties en ander nieuws. Wij gebruiken voor onze nieuwsbrief een opt-in systeem. Dit houdt in dat elke keer dat u onze nieuwsbrief ontvangt, u de mogelijkheid heeft uzelf uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Overeenkomst

Om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren, kunnen wij uw (bedrijfs) naam, e-mailadres, (bedrijfs) adres en (vastgelegde) tutorials registreren, opslaan en verwerken. Om de betalingen uit te voeren, kunnen we PayPal relevante persoonlijke gegevens verstrekken.
Uw foto wordt alleen met uw toestemming opgeslagen en verwerkt op onze website.
We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden of voor andere doeleinden die daarmee verband houden. Zo worden jouw gegevens nooit op een onverwachte manier door ons gebruikt.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging, ongewenste openbaarmaking en onrechtmatig gebruik of vernietiging. Zo hebben onbevoegden geen toegang tot uw gegevens. De maatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen zijn als volgt:
• Wij maken gebruik van een veilige netwerkverbinding via Secure Socket Layer (SSL) technologie of een technologie die vergelijkbaar is met SSL
• De toegang tot uw gegevens is beperkt tot personen voor wie de gegevens noodzakelijk zijn
• Er zijn aanvullende beveiligingsmaatregelen van WP Engine van toepassing. Hierbij kunt u denken aan schrijfbeveiliging, schrijfbeperking en maatregelen m.b.t. niet toegestane plug-ins. Overige beveiligingsmaatregelen kunt u vinden op: https://wpengine.com/support/wp-engines-security-environment/

Voor hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens enkel zo lang als noodzakelijk is om bovengenoemde doeleinden te bereiken.

Verstrekking aan derden

Verwerkers

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden. Met deze partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst komen wij met de betreffende partijen overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan, dat zij alleen die gegevens ontvangen welke relevant zijn voor hun dienstverlening en de gegevens verder niet voor eigen doeleinden mogen worden gebruikt. Enkele voorbeelden van partijen waarmee wij uw gegevens kunnen delen zijn: de instructeurs (zij verzorgen de live tutorials), Paypal (verzorgt de betalingen), WP Engine (op haar servers worden de gegevens opgeslagen) en Active Campaign (via hen hebben wij de mogelijkheid om e-mails op te slaan en nieuwsbrieven te versturen). De hiervoor genoemde partijen worden ook wel de ‘verwerkers’ genoemd. De verwerkers gebruiken uw gegevens enkel in overeenstemming met onze instructies.

Overdracht

We verwerken uw gegevens alleen binnen de Europese Unie. We verwerken uw gegevens alleen buiten de Europese Unie als het land een effectief beschermingsniveau voor uw gegevens heeft.

Links naar andere websites

Het is mogelijk dat u op onze website advertenties tegenkomt die u doorlinken naar andere websites. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van de betreffende websites. Wij raden u aan alvorens verder bezoek aan deze websites eerst het privacybeleid door te nemen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Door deze cookies kan onze website u bij een volgend bezoek aan onze website herkennen. Door het gebruik van cookies kunnen wij uw gebruikservaring verbeteren en optimaliseren. Daarnaast zijn cookies essentieel voor een goede werking van de website. Ze dragen er zorg voor dat u onze website veilig kunt bezoeken zonder tegen obstakels of fouten in de website aan te lopen tijdens uw bezoek. Het gebruik van cookies zorgt ervoor dat:
• Uw artikelen worden bewaard in uw winkelwagen
• U bent ingelogd en zo ongehinderd kunt winkelen
• U veilig kunt winkelen bij Beauty2trs B.V.
• U de mogelijkheid heeft reviews te lezen en te schrijven
• De website efficiënt werkt
• Wij fouten in of misbruik van onze website kunnen traceren
• Wij nieuwe dingen, verbeteringen, goed kunnen testen
Het is altijd mogelijk om de cookie instellingen in uw webbrowser aan te passen. Wanneer u niet wilt dat er cookies op uw apparaat worden geplaatst, dient u dit bij de cookie instellingen aan te passen. Wij zullen in dat geval geen cookies plaatsen op uw apparaat. Wel dient u er dan, gelet op bovenstaande, rekening mee te houden dat de website met al haar functies minder of niet goed zal werken zonder de plaatsing van cookies.

Wijzigingen in dit privacy- en cookiebeleid

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wijzigingen hierin zullen op onze website worden gepubliceerd. Gebruikers die bij ons geregistreerd zijn met een e-mailadres, zullen in geval van grote verandering ook per mail op de hoogte worden gesteld. Indien u niet als gebruiker bij ons geregistreerd bent, raden wij u aan deze privacyverklaring op de website regelmatig te raadplegen, zo bent u altijd op de hoogte.

Uw rechten

Omdat de gegevens die wij van u verzamelen persoonlijk van aard zijn, heeft u de volgende rechten:
• U kunt inzage vragen in uw persoonsgegevens die wij verwerken
• U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens in onze administratie te laten corrigeren, af te schermen of te verwijderen
• U kunt een kopie opvragen van de door ons over u verwerkte persoonsgegevens. Deze kopie, kunnen wij op uw verzoek, naar een derde sturen zodat u zelf deze gegevens niet hoeft op te sturen
• U kunt bij ons een klacht indienen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens
• U kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen als u van mening bent dat wij onrechtmatig met uw persoonsgegevens omgaan
• De toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, kunt u te allen tijde intrekken. Wij mogen vanaf het moment dat uw toestemming is ingetrokken, geen persoonsgegevens van u meer verwerken.

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy- en cookiebeleid, neem dan gerust contact met ons op middels onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Beauty2trs B.V.
Wildeman 83
5629 KH Eindhoven, Nederland
KvK nummer: 73082260
contact@beauty2trs.com